Introduccion para prog a la arquitectura del s 360
Sistema 5280 manual de consulta operacion intercalacion
S 360 d o s t o s programacion clasificacion fusion
S 34 guia del operador
Guia del ensamblador del dos vs
S 360 d o s t o s especificaciones del r p g
Sistema 38. guia del programador
Inversiones de capital guia para la toma de decisiones
Sistema 38 introduccion al r p g i i i