El diario del escriba
Los col loquis de la insigne ciutat de tortosa
Coffret prever, 4. vol
El viaje
Marrades: magia i realitat a la muntanya
Artefactes parateatrals tradicio-innovacio
La bruixa catalana: aplec de casos de bruixeria, creences i super sticions recollits a catalunya a lentorn dels anys 1864 a 1915 ( 3 ed.)
La importancia de ser frank
Carnaval allucinant
Asi es la rosa
Coltells
Le mot et la chose
Absolute power
Les cochons sont lchs
Journey into fear
Cartas desde lois para elizabeth
Incvbo
The winslow boy
Three comedies: "
The burning bride
Una ombra a l'
Llegendes cavalleresques de catalunya (2 ed.)
Los dioses hablan por boca de los vecinos
Estuche: por favor... (giulia loy)
Le livre de seth
Color del aire
El ventall de lady windermere
Fragments de plenitud
A stranger to herself